Kontrollansvar enligt PBL, Projektledning, Byggkonsultation

Vi kan hjälpa er med allt från bygglovsansökan till slutbesiktning/slutsamråd. Med över 15 års erfarenhet från byggbranschen så kan vi stötta er i såväl projekteringen som i produktionsfasen för att tidigt överblicka alla detaljer. Det är vår övertygelse att det blir en bättre slutprodukt när man får in detta redan från början.

Ni får igång projektet på ett effektivt sätt med koll från start.

Ni undviker fel och brister som i sin tur håller ned totalkostnader.

För er som bygger själva kan det ibland vara bra att kunna ringa in en utomstående för att ställa
frågor under byggets gång, jag kallar det för en hjälpande hand och det har visat visat sig vara värdefullt med denna hjälp.

Vi kan hjälpa till med

Ibland så har man koll på mycket men kanske inte på allt, där kan vi täcka upp med specifik kompetens inom:

-Projektledning
-Riskanalys
-Arbetsmiljöplan
-Avtalsformulering / upphandling
-BAS U/P
-Egenkontroller / Kontrollplaner
-Arbetsberedning
-Miljökonsekvensanalys
-Miljöförbättrande arbeten
-Kvalitetsförbättrande arbeten
-Kalkyler
-Tids / Resursplanering med ex. Gant
-Kompletta Arkitektritningar i REVIT alt. handgjorda.
-Konstruktionsritningar
-Konstruktionsdokumentation
-Utredningar
-3D-skanning detaljer eller topografi
-Teknisk utredning-Bygglovshandlingar
-Kontrollansvar enligt PBL

Kom i kontakt med oss

Varmt välkommen att höra av er vid funderingar eller tankar kring erat projekt.