Problemhusen som vi gärna tar hand om

Det är idag tyvärr ganska vanligt med hus som har inbyggda fel och brister. (Finns hela områden..)

Ibland kan man undrar om huset kommer att klara ytterligare förändringar. Frågorna kan vara många och komplicerade. Men ta det lugnt, de flesta gånger så går det att lösa på ett bra sätt med rätt metoder.

Typ av problem

-Sättningsskador?
-Geoteknik, markens beskaffenheter?
-Punklaster?
-Fuktrelaterade frågor?
-Tekniska frågor?
-Energieffektivisering?
-Konstruktionens utförande?
-Infästningar tillräckliga?
-Sneda väggar / Tak, Hängiga bjälklag?
-Hussvamp?
-Skadedjur?

Vi går tillsammans igenom huset och lämnar vid önskemål:
-Besiktningsutlåtande/Utredning
-Protokoll
-Åtgärdsförslag
-Kostnadskalkyl

Med en konsultation från Trähantverkarna kan du få en plan, värdefull dokumentation eller ett komplett förslag som du kan gå vidare med. 

 

Kom i kontakt med oss

Varmt välkommen att höra av er vid funderingar eller tankar kring erat projekt.